Doučování z matematiky - graf kvadratické funkce | Stream

Sestrojení grafu kvadratické funkce

16. prosince 20203 158
Dnes si ke kvadratickým rovnicím přidáme ještě kvadratickou funkci. Společně si nakreslíme graf funkce, určíme si průsečíky s osami souřadnic a nakonec si řekneme její vlastnosti. Podívejte se s námi, jak šikovně nakreslit parabolu. Jednoduše a jasně.