Exponenciální rovnice - příklad | Doučování z matiky SŠ | Stream

Klasická základní exponenciální rovnice

1. prosince 20211 926