Exponenciální funkce - zakreslení a vlastnosti | Doučování z matiky SŠ | Stream

Jak zakreslit dvě exponenciální funkce a určit jejich vlastnosti

22. prosince 2021907