Logaritmická funkce - Jak zakreslit? Rostoucí? Klesající? Příklad | Stream

Jak správně zakreslit logaritmickou funkci a určit její vlastnosti

26. ledna 20221 032