Kubiš, Gabčík, Valčík poslední boj parašutistů v pravoslavném kostele | Stream

Kubiš, Gabčík, Valčík a spol. – Jak probíhal poslední boj parašutistů v pravoslavném kostele

20. listopadu 2017168 265
Krvavá léta