Voda | Voda v krajině | Skaustký institut | Životní prostředí | Sucho | Povodně | Stream

Každá kapka se počítá. Co můžeme udělat pro to, aby se v krajině držela voda?

13. května 20212 837