BONUS: Radujme se, veselme se a slavme roční výročí, že umělci umírají hlady! | Stream

BONUS: Radujme se, veselme se a slavme roční výročí, že umělci umírají hlady!

24 829 zhlédnutí|
30. března 2021
Uteklo to, což? je to už rok, co se zavřely všechny kulturní svatostánky a všichni v nich účinkující se mohou nasytit leda tak bonmoty našeho pana prezidenta.