„Nedovedu si představit, že bych měl děti ve dvaceti, jako měl můj táta mě,” říká Michal Novotný | Stream

„Nedovedu si představit, že bych měl děti ve dvaceti, jako měl můj táta mě,” říká Michal Novotný

23. října 20224 413