Osmdesát sólových programů od baroka po současnost měl v repertoáru Svjatoslav Richter | Stream