Největší důlní stroj F60 nedaleko našich hranic je veřejně přístupný | Stream

Největší důlní stroj F60 nedaleko našich hranic je veřejně přístupný

27. října 2016100 329
Nedaleko za našimi hranicemi se v Německu rovněž povrchově těžilo hnědé uhlí. To už je dnes minulostí a tyto lokality hledají svou novou budoucnost.
Gebrian VS