Eutanazie | Stream

Eutanazie

6. března 2014192 991
Eutanazie, v překladu dobrá smrt není všemi za dobrou považována. Svědčí o tom fakt, že počet států, kde je povolena, je minimální. Velkou vlnu nevole po celém světě nedávno zvedla medicínská legislativa v Belgii. Možnost rozhodnout se požádat o usmrcení tu mají za zvláštních podmínek i nevyléčitelně nemocné děti. Pro ty, kteří s eutanazií jako takovou zcela nesouhlasí, je to už příliš silná káva. Michal Semín, ředitel institutu svatého Josefa, má na umírání jasný názor. Eutanazie je podle něj zneužitelná a odporuje lékařským zásadám. Řešení pro těžce nemocné lidi vidí ve zdokonalení péče a především v láskyplném přístupu k nim. Nesouhlasí s udržováním života za každou cenu v obzvláště těžkých případech, ale i tady by namísto usmrcení pacienta viděl jako řešení přirozenou cestu. Jiný názor má právník a spoluautor návrhu zákona o eutanazii Milan Hamerský. Pokud člověk není zbaven svéprávnosti, měl by mít nárok na svobodné rozhodnutí. Dle jeho slov může být touha po ukončení utrpení přirozenou potřebou, která by měla být respektována. Měli bychom mít právo v případě velkého utrpení v důsledku neléčitelné nemoci zažádat lékaře o pomoc odejít na onen svět nebo je jejich povinností nás udržovat za všech okolností při životě?
Fenomén