Čemu všemu věříme? Tomu neuvěříte! | Stream

Čemu všemu věříme? Tomu neuvěříte!

17. ledna 2018229 032
Ne nadarmo se říká, že internet je dvojsečná zbraň. Prostor pro rozšiřování obzorů slouží stejnou měrou k šíření dezinformací. Umění rozlišit co je pravda a co úplný blábol někdy příliš invence nevyžaduje, jindy je tomu naopak. A co teprve když se jedná o polopravdy. Orientovat se v aktuálním dění, být mentálně progresivní a nepodléhat mystifikacím - to je žádoucí ropzoložení zdravě uvažujícího jedince. Jsme schopni se k tomuto přístupu dopracovat?
Fenomén