Spirální galaxie NGC 6946 | Stream

Spirální galaxie NGC 6946

7. prosince 20182 033
Tato zajímavá galaxie se nachází na pomezí souhvězdí Cefea a Labutě. Její výhodou je, že při pozorování ze Střední Evropy nikdy nezajde pod obzor.