Děti / uprchlíci / rasismus u nás | Stream

Rasistická urážka, nebo kopnutí do obličeje. Co je horší?

13. října 2021206 173
Jaký mají názor děti na rasismus a uprchlíky? Nepodceňujme nejmladší generaci, na problémy dneška mají svůj pohled.
Děti vs.