Jakub Rákosník: Heritage | Stream

Jakub Rákosník: Heritage

10. srpna 201416 181
PhDr. a JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. patří k nejlepším historikům mladé generace ve své specializaci, tj. v oboru moderních hospodářských a sociálních dějin. Zaměřuje se zejména na problematiku velké hospodářské krize z přelomu 20. a 30. let minulého století a na tématiku sociálního státu od jeho počátků až do současnosti. Docent Rákosník považuje na historii za nejpřitažlivější možnost vytvořit kompromisní příběh o určité události nebo období, který by odrážel zkušenost širšího spektra pamětníků, zároveň by byl uvěřitelný a splňoval vědecké kvality, tj. ověřitelnost tvrzení a poznámkový aparát. V roce 2014 Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru společenských věd. Na červencovém Creative Mornings Prague promluvil na téma HERITAGE. Během přednášky se pokusil odkrýt, jak je v nás navzdory moderním technologiím hluboce zakořeněné 19. století.