Opuštěné budovy | Prázdné budovy | Desfourský palác | Stream

Nepřístupný chátrající palác se stane sídlem Muzea hl. m. Prahy

20. února 20214 532