NEJ sestřička | Stream

NEJ sestřička

34 odběratelů|
Hlasování o BATIST Nej sestřičku 2020 je spuštěno. Dvanáct sympatických zdravotních sester se uchází o hlasy již ve 12. ročníku soutěže, jejímž cílem je především poděkovat sestrám a nelékařským pracovníkům za jejich celoroční práci. Více informací naleznete na adrese: nejsestricka.cz

Epizody