Dívčí tvář na hřbitovní kapli: | Stream

Dívčí tvář na hřbitovní kapli: Kde unesl mrtvý svou milou do hrobu?

1. listopadu 20219 042
Místo, odkud pochází děsivá legenda, která inspirovala Karla Jaromíra Erbena i Gottfrieda Augusta Bürgera. Proč se na zdi kostela dodnes objevuje dívčí tvář?
Badatelé