Domluva schůzek v angličtině | Stream

Domlouvání schůzek v angličtině: Jaké fráze se používají nejčastěji?

26. ledna 20222 114