Konec tradičních pastevců v Africe | Stream

Konec tradičních pastevců v Africe

14. října 2021289
Soumrak tradice. Afričtí Masajové jsou nuceni upouštět od svého typického způsobu života - nomádského pastevectví. Stojí za tím změna klimatu, která narušila pravidelná období sucha a dešťů. Místo zelených pastvin tak Masaje a jejich dobytek čím dál tím častěji obklopují suché pustiny.