Závislosti mladých, použití chemických zbraní a obnova Ukrajiny | Stream