Nedostupnost zubařů, embargo na zbraně a dva povinné jazyky | Stream