Demise vlády, zvyšování platů a covid-19 ve světě | Stream