20 let od útoku na dvojčata, Česko zdražuje a ženské bezdomovectví | Stream