O kyberútocích na nemocnice jsme věděli dopředu od spojenců, říká vojenský zpravodajec Žid | Stream

O kyberútocích na nemocnice jsme věděli dopředu od spojenců, říká vojenský zpravodajec Žid

6. listopadu 2020950
Vojenské zpravodajství je v Česku jedním z orgánů pověřených dohledem nad kybernetickou bezpečností. Jak říká zástupce ředitele Václav Žid. Pro dobré fungování kybernetické bezpečnosti je podle Žida důležitá i přeshraniční spolupráce, konec konců i informace o útocích na české nemocnice dostali zpravodajci od zahraničních spojenců. „Díky tomu, že jsme tyto informace dostali včas, mohla i velká většina organizací včas zareagovat,“ vysvětluje Žid.
Půr!