Jana, modelace prsů s odstraněním asymetrie, 2011

1. díl - Nový život díky plastice